A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді, спорту, культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

Календар реформи

Реформа на десятиріччя

Розбудова Нової української школи – це довготермінова реформа, яка розпочинається вже зараз. План упровадження передбачає наступність дій і відповідне ресурсне забезпечення на кожному етапі, а також враховує загальний контекст суспільних змін.

Сьогоднішні школярі також повинні відчути зміни й отримати кращу якість освіти. Саме тому вже до початку 2016/2017 н. р. було оновлено програми початкової школи. Паралельно зі структурними змінами будуть удосконалюватися методи навчання в школі, підвищуватиметься кваліфікація вчителів, педагогічна освіта переорієнтовуватиметься на компетентнісні засади, педагогіку партнерства, індивідуальний підхід.

 

2016 Червень

Розроблення і затвердження нового Державного стандарту початкової освіти

2016 Липень

Розроблення і затвердження нового Державного стандарту базової освіти

2016 Жовтень

Розширення доступу до інклюзивної освіти через запровадження субвенції з держбюджету на інклюзивну освіту

Розроблення концепції розвитку приватної освіти в Україні

2017 Січень

Підготовка програм підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи щодо нових стандартів

Проведення семінарів та виготовлення методичних матеріалів

Розбудова мережі опорних шкіл (орієнтовно 100 шкіл щороку)

Проведення серії семінарів для керівників відділів освіти об’єднаних територіальних громад

Розвиток інституційної спроможності закладів освіти розробляти й розвивати власні освітні програми відповідно до державного стандарту повної середньої освіти (академічна автономія)

Створення системи збору і аналізу освітньої статистики

2017 Лютий

Розроблення нових типових навчальних планів і навчальних програм для старшої школи (10-11 класи)

Внесення необхідних змін до типових навчальних планів і навчальних програм для базової школи (5-9 класи)

2017 Березень

Підготовка тренерів

2017 Квітень

Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи пілотних шкіл щодо нових стандартів

Розроблення та затвердження Концепції педагогічної освіти та професійного розвитку педагогічних працівників

Підготовка навчально-методичних матеріалів для керівників відділів освіти об’єднаних територіальних громад

Розроблення інструментарію моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи

Пілотний етап міжнародного порівняльного дослідження якості середньої освіти PISA 2018

2017 Травень

Розроблення рамкових освітніх програм і типових навчальних планів початкової освіти

Розроблення модельних навчальних програм і навчальних матеріалів до них

Розроблення та затвердження стандартів вищої освіти для педагогічних спеціальностей

Розроблення механізму покриття видатків на забезпечення педагогічної складової частини навчального процесу за рахунок освітньої субвенції

Удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції для рівного доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах

Розроблення оновленої Типової Інструкції з діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах

Апробація інструментарію

Розроблення дистанційних курсів для підготовки до ЗНО

2017 Червень

Розроблення методичних рекомендацій щодо апробації навчальних матеріалів для початкової школи відповідно до нового Державного стандарту в частині початкової освіти

Моніторингове дослідження умов роботи та професійного розвитку вчителів та директорів закладів середньої освіти

Створення концепції і технічного завдання Національної платформи

Розроблення стандартів щодо облаштування приміщень закладів освіти

2017 Серпень

Розроблення професійного стандарту вчителя

Розроблення інструментів добровільної сертифікації вчителів

2017 Вересень

Апробація модельних навчальних програм у пілотних школах для перших класів

Друк та апробування навчальних матеріалів у пілотних початкових школах

Навчання укладачів програм, авторів підручників і посібників, підготовка експертів з урахуванням питань доступності для дітей з порушеннями психофізичного розвитку

Розроблення обов’язкового курсу для всіх вчителів щодо особливостей роботи з дітьми з особливими потребами в рамках інклюзивного навчання

Збільшення ставок (окладів) у Єдиній тарифній сітці на два розряди

Розроблення і запуск пілотної версії Національної платформи

Розроблення методичних рекомендацій щодо організації освітнього середовища в класі

Розроблення стандартів щодо створення середовища для інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, подолання архітектурних бар’єрів

2017 Жовтень

Пілотне застосування інструментів добровільної сертифікації вчителів

2017 Листопад

Короткотермінові курси підвищення кваліфікації для директорів (заступників директорів) початкових шкіл

Підготовка сертифікаторів (педагогічні працівники, залучені до процедури сертифікації)

Розбудова мережі установ сертифікації вчителів

Розроблення нової процедури атестації вчителів та керівників шкіл

Схвалення процедури визнання різних форм професійного розвитку у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників

2017 Грудень

Пілотне впровадження рекомендацій та стандартів у відібраних школах (на основі конкурсу)

2018 Січень

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) 1 клас за новим стандартом

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) 10 клас за діючим стандартом

Розроблення політики та механізмів підвищення соціального статусу вчителя на основі системи добровільної сертифікації

Запровадження після прийняття Закону “Про освіту” державного фінансування приватних закладів середньої освіти на основі підходу “гроші за дитиною”

Перехід до обов’язкового оприлюднення школами даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел

Розроблення нормативно- правових документів (після прийняття Закону України “Про освіту”) щодо урізноманітнення форм початкової освіти на селі

Розроблення нормативно- правових документів (після прийняття Закону “Про освіту”)

Надання можливості фінансової автономії шкіл через зміну статусу бюджетної установи на статус неприбуткової організації із збереженням податкових пільг

Розроблення та реалізація дистанційних курсів для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

Розроблення дистанційних курсів для 9, 10, 11 класів з української мови і літератури, історії та географії України, правознавства (у тому числі для окупованих територій)

Наповнення Національної платформи інноваційними навчальними матеріалами

Забезпечення шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для компетентнісного навчання

2018 Березень

Інвентаризація наявних профільних шкіл та закладів професійної освіти

2018 Квітень

Розроблення мапи мережі опорних шкіл з урахуванням перспективних планів створення об’єднаних територіальних громад

Створення навчально-методичного центру для фахівців об’єднаних територіальних громад у сфері освіти

Формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти

Створення регіональної мережі експертів-тренерів

Проведення пілотного проекту з дебюрократизації освіти у Львівській, Харківській областях та Києві

Перший цикл моніторингового дослідження

Основний етап участі в PISA 2018

2018 Травень

Розроблення рамкових освітніх програм і типових навчальних планів базової освіти

2018 Липень

Розроблення і затвердження нового Державного стандарту профільної освіти

Розроблення засобів професійної орієнтації базової та профільної школи

Розроблення інноваційних навчальних матеріалів для пілотування початкової школи

Перехід до повноцінного функціонування Національної платформи

2018 Вересень

Апробація модельних навчальних програм у пілотних школах для другого класу

Запровадження на національному рівні навчальних програм за новим Державним стандартом початкової освіти для першого класу

2019 Січень

Опитування колективів шкіл щодо бажання пілотувати Новий стандарт з 2020 року

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) 2 клас за новим стандартом

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) 11 клас за діючим стандартом

Запровадження політики та механізмів підвищення соціального статусу вчителя на основі системи добровільної сертифікації

Підготовка методичних матеріалів для нових форм початкової освіти

Навчання вчителів щодо нових форм початкової освіти

Підготовка методичних матеріалів

Надання права засновникам закладів освіти призначати керівників на умовах контракту

Перехід до призначення директорів на основі відкритого конкурсу та вимог професійного стандарту

2019 Квітень

Спрощення системи документообігу, скорочення звітності, запровадження електронних форм документів у національному масштабі

2019 Червень

Розроблення професійного стандарту директора

2019 Липень

Створення перспективної мапи мережі академічних ліцеїв

Створення центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості середньої освіти

Створення центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості середньої освіти

2019 Вересень

Апробація модельних навчальних програм у пілотних школах для третього класу

Запровадження на національному рівні навчальних програм за новим Державним стандартом початкової освіти для другого класу

2019 Жовтень

Підготовка національного звіту за результатами PISA 2018

2020 Січень

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) за новим стандартом: 3 клас 5 клас

Зміна системи фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що забезпечить свободу вибору місця і форм професійного розвитку

Прийняття рішень щодо створення профільних шкіл

Ліквідація районних відділів освіти після завершення формування всіх об’єднаних територіальних громад

Запровадження механізмів громадського нагляду за діяльністю закладу освіти (наглядова або піклувальна рада)

Початок проведення моніторингових досліджень якості базової освіти

Розроблення процедур та інструментів для оцінювання і підтвердження результатів навчання дітей поза школою

Розроблення та реалізація дистанційних курсів для підвищення кваліфікації вчителів базової школи

2020 Липень

Створення регіональних органів забезпечення якості освіти

Розроблення інноваційних навчальних матеріалів для пілотування базової школи

2020 Серпень

Розроблення рамкових освітніх програм і типових навчальних планів профільної освіти

2020 Вересень

Апробація модельних навчальних програм у пілотних школах для четвертого класу

Запровадження на національному рівні навчальних програм за новим Державним стандартом початкової освіти для третього класу

2021 Січень

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) за новим стандартом: 4 та 6 клас

2021 Вересень

Запровадження на національному рівні навчальних програм за новим Державним стандартом початкової освіти для четвертого класу

2022 Січень

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) за новим стандартом: 7 клас

Конкурсний відбір директорів академічних ліцеїв

Матеріально-технічне забезпечення (лабораторне обладнання тощо)

Другий цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи

Початок проведення моніторингових досліджень якості профільної освіти

Розроблення інноваційних навчальних матеріалів для профільної школи

Розроблення та реалізація дистанційних курсів для підвищення кваліфікації вчителів профільної школи

2023 Січень

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації): за новим стандартом: 1, 8 та 10 класи

Конкурсний відбір вчителів академічних ліцеїв

2023 Вересень

Функціонування мережі академічних ліцеїв у перехідному режимі

2024 Січень

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) за новим стандартом: 2, 9 та 11 класи

2025 Січень

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) за новим стандартом: 3, 5 та 12 класи

Третій цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи

2025 Вересень

Запуск мережі академічних ліцеїв

2026 Січень

Створення системи незалежного оцінювання випускників профільної школи професійного спрямування

Вхід для адміністратора